Treningsseminar for Midt-Norge

 

Velkommen til treningsseminar for Midt-Norge
Det blir arrangert en dag med trening på Oppdal lørdag 24 november 2012.

 

Vi har gleden av å invitere til en dag med Taekwon-Do i Oppdal.
Seminar vil være rettet mot eksamens program og dermed en fin anledning til å få rettet på
teknikken før eksamen.

Sted

Seminaret holdes i Oppdal Taekwon-Do Klubb sine lokaler.
( 3. etg. Elkjøp bygget. ) Dersom stor deltagelse blir seminaret flyttet til et
større lokale.

Tid

Lørdag 24. november: kl. 11:00 – 17:00 (inkl. 1 time lunch)

Pris

Fargebelter Kr. 150.-
Sortbelter Kr. 0,-
Det trengs litt hjelp fra sortbelter derfor kr. 0,- i seminaravgift.

Overnatting

Overnatting kan ordnes i Oppdal TKD sine lokaler, det må da være to
ansvarlig person over 18 år tilstede. Ta kontakt med Undertegnede.

Påmelding

Gi beskjed til din klasseinstruktør innen Torsdag 22. November. Betaling
skjer ved oppmøte.

Ta med

Pass, ITF kort, fri-sparringsutstyr (de som har), target, pute. Ta også med mat
og drikke til Lunch.

 

Vel møtt!

Geir Olav Hågensli