Styret

Styret for Nidaros TaeKwon-Do Klubb 2023

Styret for Nidaros i 2023 består av følgende personer:

Leder: Stig Roar Bye, 3. Dan

Nestleder: Håkon Sunde, 2. Dan

Styremedlem: Elin Korsmo, 3. Gup